KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

STUDIA PODYPLOMOWE

Na Wydziale Technologii Żywności prowadzone są zajęcia na 2- lub 3-semestralnych studiach podyplomowych z zakresu:

 

Zapraszamy do studiowania zarówno absolwentów szkół ogólnokształcących i chemicznych, techników przemysłu spożywczego różnych specjalności i innych szkół średnich (w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), jak również pracowników przemysłu spożywczego, gastronomii i innych instytucji (studia niestacjonarne i podyplomowe).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies