KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Rada Wydziału

 

aktualizacja – 09 listopada 2016

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR
Dziekan Wydziału

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof.dr hab. inż. Jacek Domagała
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

 

Prof. dr hab. inż. Genowefa BONCZAR
Prof. dr hab. inż. Ewa CIEŚLIK
Prof. dr hab. inż. Halina GAMBUŚ
Prof. dr hab. inż. N. Mirosław GRZESIK
Prof. dr hab. inż. Teresa LESZCZYŃSKA
Prof. dr hab. inż. Władysław MIGDAŁ
Prof. dr hab. Elżbieta SIKORA
Prof. dr hab. inż. Marek SIKORA
Prof. dr hab. inż. Krzysztof SURÓWKA
Prof. dr hab. Maciej FIEDOROWICZ                           Prof. dr hab. inż. Lesław JUSZCZAK

 

      

Dr hab. inż. Piotr GĘBCZYŃSKI, prof. UR
Dr hab. inż. Renata KOSTOGRYS, prof.UR
Dr hab. Andrzej PARA, prof. UR
Dr hab. inż. Paweł SATORA, prof. UR
Dr hab. inż. Krzysztof BUKSA
Dr hab. Andrzej DANEL
Dr hab. Krzysztof DANEL
Dr hab. inż. Dorota GUMUL
Dr hab. inż. Aneta KOPEĆ
Dr hab. inż. Anna KORUS
Dr hab. inż Jarosław KORUS
Dr hab. inż. Stanisław KOWALSKI
Dr hab. inż. Marcin ŁUKASIEWICZ
Dr hab. Magdalena MIKA
Dr hab. inż Sławomir PIETRZYK             
Dr hab. inż Jarosław KORUS
Dr hab. inż. Aleksander POREDA
Dr hab. inż. Anna PTASZEK
Dr hab. inż. Paweł PTASZEK
Dr hab. inż Jacek SŁUPSKI
Dr hab. inż Tomasz TARKO             
Dr hab. Ewelina WĘSIERSKA
Dr hab. inż. Mariusz WITCZAK
Dr hab. Rafał ZIOBRO

 

Dr Joanna BANAŚ
Dr inż. Małgorzata BĄCZKOWICZ
Dr inż. Wiktor BERSKI
Dr inż. Renata BIEŻANOWSKA-KOPEĆ
Dr inż. Grzegorz FIUTAK
Dr inż. Adam FLORKIEWICZ
Dr inż. Maciej KABZIŃSKI
Dr inż. Magdalena KRYSTYJAN
Dr inż. Ireneusz MACIEJASZEK
Dr inż. Jerzy PAŁASIŃSKI
Dr n. med. Ewa PIĄTKOWSKA
Dr Joanna SOBOLEWSKA-ZIELIŃSKA
Dr Paweł SZLACHCIC
Dr inż. Maria WALCZYCKA
Dr inż. Teresa WITCZAK 
Mgr inż. Agata GUZIK
Mgr Joanna LITEWKA
Mgr inż. Elżbieta PIECZKO
Mgr Kinga TURCZA

       Dr Ewa HAJDUK
Przedstawiciel ZU ZNP

Dr inż. Jerzy PAŁASIŃSKI
Przedstawiciel ZU NSZZ "Solidarność" 

Mgr Ewelina PIASNA
Przedstawiciel studentów — III stopień

Grzegorz BABICZ
Przedstawiciel studentów

Agnieszka BISZTYGA
Przedstawiciel studentów

Paulina CZARNY
Przedstawiciel studentów

Karolina FARAT
Przedstawiciel studentów

Justyna PRUCIA
Przedstawiciel studentów

Agata ROMANOWSKA
Przedstawiciel studentów

      

Kamil KŁOSEK
Przedstawiciel studentów

Radosław LEŚ
Przedstawiciel studentów
Karolina MACKO
Przedstawiciel studentów

Katarzyna PETKA
Przedstawiciel studentów

Anna POTYRAK
Przedstawiciel studentów

Natalia SANOCKA
Przedstawiciel studentów

Barbara WALASZ
Przedstawiciel studentów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies