KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Koła naukowe


Koło Naukowe Technologów Żywności rozpoczęło swoją działalność w roku 1993  z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Gregi, który założył Sekcję Technologii Mleczarskiej i został pierwszym opiekunem naukowym Koła Naukowego Technologów Żywności. 

W roku 2001 powstały Sekcje Analizy Żywności oraz Technologii Węglowodanów, a w latach kolejnych Sekcje Technologii Mięsa, Technologii Fermentacji, Inżynierii Żywności,  Badań Strukturalnych Żywności, Analizy i Oceny Jakości Żywności,  Monitoringu i Atestacji Żywności.

Obecnie Koło Naukowe Technologów Żywności liczy 18 sekcji

Od roku 2008 do 2015 opiekunem Koła był prof. dr hab. Władysław Migdał, a od roku 2015 funkcję tę pełni dr hab. inż. Aleksander Poreda.


Students' Scientific Association of Food Technologists has initiated its activity in 1993 as the initiative of Prof. T. Grega. He has established the branch of Dairy Technology of Students' Scientific Association of Food Technologists and he was the first scientific advisor of the Association. In 2001 the other two branches were formed: Food Analysis Brach and Carbohydrates Technology Branch. Next years have brought the development of Meat Technology Branch, Microbiology and Fermentation Brach, Food Engineering Branch, Structural Food Analyses Branch, Food Analysis and Quality Assessment Branch, Monitoring and Attestation of Food Branch. Nowadays the Association has 14 branches, where the President is Mrs Magdalena Randak and scientific advisor since 2008 Prof. Władysław MigdałKOŁO  NAUKOWE TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI


Opiekun -  dr hab. inż. Aleksander Poreda
1. Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności

Opiekun: dr inż. Dorota Gałkowska

2. Sekcja Technologii Węglowodanów

Opiekun: dr inż. Magdalena Krystyjan

3. Sekcja Przetwórstwa Zbóż

Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Buksa

4. Sekcja Przetwórstwa Mleka

Opiekun: dr inż. Marek Sady

5. Sekcja Przetwórstwa Mięsa


Opiekun: dr hab.  Ewelina Węsierska

6. Sekcja Inżynierii Żywności


Opiekun: dr inż. Urszula Goik

7. Sekcja Badań Strukturalnych Żywności


Opiekun: dr hab. inż. Anna Ptaszek, dr inż. Marta Liszka-Skoczylas

8. Sekcja Monitoringu i Atestacji Żywności


Opiekun: dr Kinga Topolska

9. Sekcja Technologii Fermentacji


Opiekun: dr hab. inż. Aleksander Poreda

10. Sekcja Chemii Biopolimerów


Opiekun: dr Oskar Michalski

11. Sekcja Bioprocesów i Biopreparatów

Opiekun: dr Maja Grabacka

12. Sekcja Żywności Prozdrowotnej

Opiekun:dr inż. Emilia Bernaś

13. Sekcja Mikrobiologii Żywności

Opiekun:dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

14. Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Opiekun:dr hab. Jacek Słupski

15. Sekcja Żywienia Człowieka i Dietetyki

Opiekunowie: dr hab. inż. Aneta Kopeć, dr inż. Katarzyna Drzewowska

16. Sekcja Woda w Żywności

Opiekun:

17. Sekcja Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

Opiekun:

18. Sekcja Nanomateriałów

Opiekunowie: dr hab. Karen Khachatryan, dr Gohar Khachatryan

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies