KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Kalendarium

Wrzesień
Wrzesień
Marzec
CzerwiecMajStyczeń
Wrzesień
PaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMarzecStyczeń
GrudzieńWrzesieńMajKwiecieńLutyStyczeń
GrudzieńWrzesieńCzerwiecStyczeń
GrudzieńLipiecCzerwiec
Październik
Maj 2015
28 - 29 Maja 2015

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych
W dniach 28-29 maja 2015 roku  godz. 9.00 odbędzie się Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Kongresowe UR  al. 29 Listopada 46.

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych jest formą studenckiej konferencji naukowej, mającej na celu prezentację i przegląd wyników badań prowadzonych przez studentów w ramach działalności w studenckim kole naukowym.

W tegorocznej Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych 2015 weźmie udział 15 kół naukowych  na 18 istniejących. Każde koło przedstawi wytypowane w ramach eliminacji wydziałowych dwa referaty w postaci prezentacji oraz jeden poster w formie papierowej. Czas prezentacji referatu - 10 minut, natomiast posteru 2 minuty. W załączonym Zeszycie  znalazło się w tym roku 101 streszczeń referatów.

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych ma charakter konkursowy, powołane na czas Sesji Jury ocenia jakość merytoryczną, formalną i walory poznawcze prezentowanych referatów i typuje 3 najlepsze referaty i 8 wyróżnień. W ramach sesji posterowej zostanie wyłoniony przez Jury najlepszy poster i 2 wyróżnienia.

Zapraszamy!

 

Zeszyt Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych 2015

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies