KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

LutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajLutyStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajLutyStyczeń
GrudzieńWrzesień
Grudzień 2016
2016-12-05

Pani Prof. dr hab. Teresa Fortuna członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020


Uprzejmię informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020, członkiem tej Komisji wybrana została Pani Profesor Teresa Fortuna.

Tu podaj tekst alternatywny

Pani Prof. dr hab. Teresa Fortuna reprezentuje dziedzinę nauk rolniczych, dyscyplinę Technologia żywności i żywienia, będzie członkiem Sekcji III  - Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Serdecznie gratulujemy osiągnięcia i życzymy sukcesów w pracy na tym tak ważnym dla rozwoju nauki polu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies