KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

LutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajLutyStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajLutyStyczeń
GrudzieńWrzesień
Wrzesień 2016
2016-09-28

Pomoc materialna, semestr zimowy 2016/2017

Wnioski o stypendium socjalne będą przyjmowane w godzinach otwarcia Dziekanatu (pon. - wt. oraz czw. -pt. w godzinach 10.00 - 13.00) do dnia 15 października 2016r.

Student starający się o stypendium socjalne wypełnia droga elektroniczną w systemie USOSweb następujące dokumenty: Oświadczenie o dochodach 2015 oraz Wniosek o stypendium socjalne, następnie należy je zatwierdzić i wydrukowane dostarczyć do Dziekanatu wraz z załącznikami:

  1. Załącznik nr 1 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocymaterialnej na więcej niż jednym kierunku wypełnia obligatoryjnie każdystudent starając się o świadczenia pomocy materialnej - do pobrania na stronie www.pomocmaterialna.ur.krakow.pl
  2. Wymagane załączniki oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  • zaświadczenia o dochodach z właściwego Urzędu Skarbowego za rok podatkowy 2015 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (bez względu na to czy wykazywały dochód czy nie);
  • zaświadczenia o zapłaconych składkach zdrowotnych odpowiednio z ZUS lub KRUS za rok podatkowy 2015 dla członków rodziny, które wykazały dochód w Urzędzie Skarbowym;
  • zaświadczenia ze szkół/uczelni dla rodzeństwa uczącego się do ukończenia 26 roku życia;
  • kserokopia aktu urodzenia dla rodzeństwa w wieku przedszkolnym;
  • zaświadczenia o posiadanych gruntach z Urzędu Gminy lub nakazy płatnicze (z uwzględniona wielkością gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych);
  • załącznik nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu dla każdego pełnoletniego członka rodziny - do pobrania na stronie www.pomocmaterialna.ur.krakow.pl;
  • inne dokumenty w przypadku indywidualnej sytuacji.


Studenci składający wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi dołączyć do wniosku dodatkowo Załącznik nr 12 - oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie - wypełnia obligatoryjnie każdy student wnioskujący o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie - do pobrania na stronie www.pomocmaterialna.ur.krakow.pl.

Do złożenia wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych konieczne jest wcześniejsze dostarczenie kserokopii orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności oraz Załącznika nr 1.

Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie możliwy do złożenie po opublikowaniu listy rankingowej (o dacie przygotowania list rankingowych powiadomimy w specjalnym poście).

Szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  do pobrania na stronie www.pomocmaterialna.ur.krakow.pl

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies