KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

LutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajLutyStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajLutyStyczeń
GrudzieńWrzesień
Listopad 2016
2016-11-22

ERASMUS+ Rekrutacja na praktyki rok akademicki 2016/2017
Rekrutacja dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ na praktyki odbędzie się w dniu 06.12.2016 r. w godz. 10.00-12.00 pokój nr 1.29.

Rekrutacja jest jednorazowa i odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w j. angielskim i dostarczonych dokumentów. Dokumenty będą z przyjmowane w dniach 24.11.2016 godz. 10.00-11.00 pok. nr 1.93 Katedra Żywienia Człowieka 29.11.2016 godz. 10.00-11.00 pok. nr 1.93 Katedra Żywienia Człowieka

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • zgłoszenie do programu,
  • list motywacyjny,
  • certyfikat dotyczący znajomości języka obcego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies