KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej

 

 

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków  sekretariat.ktfimt@ur.krakow.pl

(12) 662-47-98

Kierownik Katedry:

[email]

[telefon]

dr hab. inż. Paweł Satora
p.satora@ur.krakow.pl (12) 662-47-97
Pracownicy naukowi:

[email]

[telefon]

dr hab. inż. Aleksander Poreda a.poreda@ur.krakow.pl (12) 662-47-91
dr hab. Aleksandra Duda-Chodak a.duda-chodak@ur.krakow.pl (12) 662-47-92
dr hab. inż. Tomasz Tarko t.tarko@ur.krakow.pl (12) 662-47-92
dr Iwona Drożdż
i.drozdz@ur.krakow.pl (12) 662-47-93
dr Małgorzata Makarewicz rrmakare@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-93
dr Urszula Błaszczyk u.blaszczyk@ur.krakow.pl (12) 662-47-90
dr Paweł Sroka p.sroka@ur.krakow.pl (12) 662-47-90
dr inż. Marek Zdaniewicz m.zdaniewicz@ur.krakow.pl (12) 662-47-91
dr inż. Monika Cioch m.cioch@ur.krakow.pl (12) 662-47-99
Pracownicy naukowi emerytowani:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński rrtuszyn@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-99
dr inż. Piotr Antkiewicz rrantkie@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-91
Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

mgr inż. Anna Baran
a.baran@ur.krakow.pl (12) 662-48-00
mgr inż. Renata Gutterch renata.gutterch@onet.pl (12) 662-48-00

mgr inż. Renata Szopa

sekretariat.ktfimt@ur.krakow.pl (12) 662-47-98
mgr inż. Katarzyna Pańczyszyn
k.panczyszyn@ur.krakow.pl (12) 662-48-00
Doktoranci:

[email]

[telefon]

mgr inż. Marta Izajasz-Parchańskamgr inż. Dorota Semik-Szczurak
d.semik@ur.krakow.pl (12) 662-47-92

mgr inż. Magdalena Kostrz

m.kostrz@ur.krakow.pl
mgr inż. Szymon Strnad
s.strnad@ur.krakow.pl

mgr inż. Łukasz Wajda

l.wajda@ur.krakow.pl
mgr. inż. Magdalena Skotniczny
m.skotniczny@ur.krakow.pl (12) 662-47-98

mgr inż. Aneta Ciosek

a.ciosek@ur.krakow.pl (12) 662-47-91
mgr Nina Trojan
 ninatrojan@outlook.com

 

 

Strona www Katedry

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies