KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty i informacje dla studentów I roku :

 

Procedura przygotowania prac dyplomowych:

 

Druki do pobrania związane z pracą dyplomową:

Formularze do pobrania:

 

Pytania obowiązujące na inżynierskim egzaminie dyplomowym:

 

Numer konta bankowego do opłat za druki związane z przebiegiem studiów (tj. legitymacje, dyplomy):

 
Studia stacjonarne: 38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

Studia niestacjonarne: 97 1060 0135 1100 0009 9990 0707

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies